Holistično poučevanje na razredni stopnji

Holistično poučevanje na razredni stopnji

Poučevanje v ritmu življenja, ne le izpolnjevanje učnega načrta!!!

V obliki posnetkov vam predstaviva konkretne primere:

  • projektnega poučevanja
  • medpredmetnega povezovanja
  • uporabe veščin v razredu
  • uporabe umetniških predmetov v sozvočju z akademskimi
  • uporabe tehnik sproščanja
  • uporabe teorije izbire …

Da lahko novo znanje takoj prenesete med svoje učence, boste deležni tudi osebne izkušnje, kako s pomočjo umetnosti hkrati razvijamo odnose, prostorske predstave in akademska znanja.

Cena: 72 €, za udeležence VIZ 56,84 €
Kontakt: kristina.ferel@guest.arnes.si, 070/746-262
Prijave: KATALOG KATIS
Program: PPU
Seminar: HOLISTIČNI POUK NA RAZREDNI STOPNJI
Izvajalec: Kristina Ferel
Predavateljici: Nataša Lenarčič, Kristina Ferel

Datum izpeljave: sobota, 2. 12. 2023 (izvedba v živo: Domžale)

Darilo za srčne učitelje (pdf)

Odziv udeležencev webinarja in spremembe, ki so se zgodile v njih:

Za začetnike/ce

PRVI DEL: Moja poklicna pot se je šele začela. Vedno sem se želela izobraziti, kako izvesti pouk na vsaj malo drugačen, bolj zanimiv način. Od sedaj naprej bom v pouk poskusila vpeljati projektno delo in medpredmetno povezovanje. Seveda so bili vsi načini zelo zanimivi in se bom potrudila, da bom vse vsaj delno uporabila.

DRUGI DEL: Vedno sem imela vprašanja, kako ravnati v zvezi z vedenjem in dojemanjem učencev, kako odreagirati. Na tem drugem delu seminarja sem dobila veliko odgovorov. Naučila sem se, kako učence pripraviti od tega, da smai dojamejo stvari, zakaj je njihovo vedenje ok ali pa ni ok. Naučila sem se, kako učence nekaj naučiti brez da jim reče, to ni vredu, ne smeš tega, moraš to … Veliko novega in uporabnega za v razred sem spoznala.

(Špela Štusej)

Za vzgojitelje/ice

PRVI DEL: Prihajam iz vrtca in sem se seminarju pridružila na povabilo kolegice učiteljice. Dober vpogled v dejavnosti v šoli, ki predstavlja novo poglavje v moji poklicni karieri. Zagotovo pa je predstavitev načina dela dober primer, ki bi se ga dalo uporabiti tudi v vrtcu. Pri nas je izbira vsebin v naši domeni, kar pa nam lahko omogoča, da v načrtovanje vsebin in dejavnosti dejavno vključimo otroke. So velikokrat dober partner pri izbiri vsebin, pri snovanju dejavnosti in seveda pri poteku vrtčevskega dneva. Predstavljen način dela zares omogoča samouresničitev vseh vključujočuh. Dobre vsebine, ki kar kličejo, da se jh uporabi pri delu.

DRUGI DEL: Zase sem želela nekaj novega. Pokukala sem v šolo in prejela polno dobrih primerov in načinov dela. Pritegnilo me je, kako se s tem pristopom dejavnosti odpirajo in je učenec enakovreden partner. Nova izkušnja v zbirki ostalih, ki nagovarja, da doprinesemo nov način podajanja vsebin. Možnost izbire jemati vsakega otroka kot celoto, kot unikum in ga hkrati z njegovimi izjemnostmi vključiti v skupino kot celoto. Predvsem pa dober primer, kako se rešiti občutka krivde ali bolje odgovornosti v situacijah, na katere nimam vpliva. Posredovati v tistega, ki situacijo kreira in mu pomagati, kako razreševati in hkrati sprejemati odgovornost zanje.

(Lucija Ojsteršek)

Za vse, ki ste radi navdahnjeni!

PRVI DEL: Na seminarju sem dobila ponovno potrditev dela, predvsem pa ogromno novih idej in zavedanje pomena projektnega dela, na katerega sem v zadnjem času malo pozabila. Dobila sem že nekaj novih idej, kaj lahko naredim še do konca dela (projektno delo za zaključno prireditev) in ponovno ozavestila pomen učenja akademskih predmetov na umetniški način.

DRUGI DEL: Seminar je bil vrhunski – poln srčnosti, novih idej, znanj, ki prispevajo h kvalitetnemu in sproščenemu pouku, predvsem pa usmerjen na otroke in učitelje – na njihovo osebno in duhovno rast, razvoj, zadovoljstvo, slišanje samega sebe in drugih. Da ozavestimo svoje potrebe, občutja in želje ter da vzgajamo k odgovornosti do sebe in drugih. Težko opišem, sem pa polna navdiha. Vem, da je to prava pot in način poučevanje učencev v današnjih časih, da jih naučimo pravih vrednot za življenje.

Posebej bi rada izpostavila in pohvalila odlično vodenje in izvedbo obeh izvajalk. Najlepša hvala za vse!

(Marjanca Šoško)

Za vse, ki verjamete, da lahko celo življenje rastemo

PRVI DEL: Seminar je name vplival zelo pozitivno. Všeč so mi bili predvsem konkretni primeri iz prakse in dodani krasni video posnetki. Zagotovo bom v delo vpeljala škatlo idej in še večjo medpredmetno povezovanje tematskih sklopov. Pri predmetu SPO bom uporabila več doživljajskih primerov in v večji meri vključila formativno spremljanje učencev. Poudarek bo na skupno oblikovanih kriterijih, ki jih bomo oblikovali predvsem iz njihov del. Torej učenje iz napak. Večji poudarek bom namenila tudi samovrednotenju in povratni informaciji ter vključevala dodelano povezanost predmetov.

DRUGI DEL: Doživela sem zelo prijetne občutke, saj sem dobila eno potrditev, da delam prav. Kar nekaj podobnih stvari že vključujem v pouk in sedaj bom še z večjim zagonom delala, saj imam nov nabor krasnih idej. Najbolj so mi bile všeč te gibalne igre ob umirjeni glasbi. Učenci so videti avtomatsko bolj umirjeni in povezani med sabo. Všeč so mi bili tudi načini, kako reševati težave v razredu, kako se razbremeniti občutkov krivde in poudarek na osebni rasti. 

(Mojca Merčnik)

Za vse, ki iščete sorodne duše

PRVI DEL: Spodbuja k razmisleku. Zanimivo, da ste dali najprej več dela po sobah in nato teorijo. Super! Kar ste prikazali je zelo vzpodbudno, opogumlja in navdušuje za učiteljsko delo. Fino se mi je zdelo, ga. Kristina, da ste kombinirali različne stvari – in formativno poučevanje in samoregulacijo. Torej ne le eno stvar. In hvala za posnetke. 

DRUGI DEL: Bravo – hvala, da razumete učitelje in mislite na nas. V vašem opisu – vaših težav – sem se zelo našla.  Zdaj po koroni … in še po porodniški  sem … včasih bi že kar vrgla puško v koruzo … od tega občutka, da sveta ne morem spremeniti – sama pa ne pašem vanj. Hvala, da ste pokazali, kako najti pot do teh otrok. In bravo za vaše ideje, za vzpodbudo, ki sloni na izkušnjah. Ja – spet več gibanja uvajam nazaj, že načrtujem za naslednji teden. Hvala za dokaze – da se da, da je možno to narediti v šoli, v »običajnih« razredih z vsemi otroki.

(Špela Elizabeta Soklič)

Program seminarja

Prvi dan:

Predavateljica: Kristina Ferel
Holistični principi
Primeri iz razreda: projektno delo, medpredmetno povezovanje, FS

Drugi dan:

Predavateljica: Nataša Lenarčič
Holistično sprejemanje otrok
Teorija izbire v razredu: v pomoč učiteljem in učencem
Izraz telesa ob glasbi: delavnica s primeri iz razreda