S pravimi vprašanji do boljših odnosov

Superjunaki

Kako so lahko vsi otroci superjunaki?

Enostavno. Ob sebi morajo imeti le odrasle, ki jih podpirajo, spodbujajo, jim zaupajo in jih sprejemajo takšne, kot so.

Moje poslanstvo je opolnomočiti odrasle (starše, vzgojitelje, učitelje) z razumevanjem vedenja otrok in jih opremiti z znanjem za dosego notranjega miru in trdnosti. Ob njih bodo lahko otroci izražali svoja čustva, igrivo in brezskrbno napredovali v svojem razvojnem tempu, razumeli napake kot priložnost za učenje (iskanje novih poti in strategij), se imeli radi in vztrajali do cilja z mislijo

»Verjamem vase!«

Webinarji

Webinar učitelji
Za učitelje

ki imajo občutek, da so v službi preobremenjeni ali se včasih ne znajdejo v razredu, si želijo boljši stik z učenci, želijo spretneje komunicirati s starši, želijo izboljšati dialog s sodelavci, so na začetku svoje poklicne poti ...

Za starše

ki se srečujejo z izzivi kot so čustveni izbruhi otroka, izsiljevanje, odklonilni odnos do dela, težko postavijo meje svojim otrokom, ne verjamejo, da so dovolj dobri, ker ne znajo pomagati ...

Nataša Lenarčič

O meni

Sem Nataša Lenarčič, mama dveh najstnikov in učiteljica razrednega pouka z 20-letnimi izkušnjami. Pri svojem delu uporabljam različne inovativne pristope kot so ITG (izraz telesa ob glasbi), formativno spremljanje, vidno učenje, čuječnost in medpredmetno povezovanje ter vrstniška mediacija.

Izvajam delavnice za starše, pa tudi izobraževanja za učitelje, kako do večje učinkovitosti in boljših odnosov v razredu. Otroke in najstnike z individualnimi svetovanji podprem v njihovi odločnosti, samozavesti in sprejemanju samih sebe. Staršem pa s pomočjo znanja teorije izbire, NLP (nevrolingvističnega programiranja) in pozitivne psihologije pomagam na področju vzgoje in boljših osebnih odnosov.