WebinarJI za učitelje

Namenjeno učiteljem, ki

 • imajo občutek, da so v službi preobremenjeni,
 • imajo občutek, da se včasih ne znajdejo v razredu,
 • si želijo boljši stik z učenci,
 • želijo spretneje komunicirati s starši,
 • želijo izboljšati dialog s sodelavci,
 • so na začetku svoje poklicne poti,
 • želijo bolj zaupati vase,
 • bi radi popestrili svoj pouk z drugačnimi metodami in načinom dela.

Na mojih srečanjih boste dobili:

 • konkretne ideje in predloge za delo z otroki v razredu,
 • dodatno znanje za zmanjšanje stresa na delovnem mestu,
 • strategije in znanja za iskanje vaše notranje moči in samozavesti,
 • vpogled v razumevanje otrokovega vedenja,
 • vpogled v razumevanje našega celostnega vedenja,
 • spoznanja, kako izboljšati odnose s sodelavci, vodstvom, starši …

Vsi webinarji bodo potekali v obliki delavnic, kjer bodo predstavljeni konkretni primeri iz razreda in življenja, podkrepljeni oziroma razloženi s teoretičnim znanjem pozitivne psihologije, mediacije, teorije izbire in nevrolingvističnega programiranja. Udeleženci bodo aktivno vključeni z izvajanjem posameznih vaj, ki jih bodo preko lastnega doživljanja lažje uporabili in prenesli v razred. Lahko bodo postavljali vprašanja in predstavili svoje (še ne uspešno rešene) primere.

Pričevanja udeležencev preteklih webinarjev:

Webinar: Holistično poučevanje na razredni stopnji

Poučevanje v ritmu življenja, ne le izpolnjevanje učnega načrta!!!

Petek, 10. 12. 2021, 17h – 20h
Sobota, 11. 12. 2021, 8h – 11h

Ker hospitacije ta hip v razredu niso možne, vam v obliki posnetkov predstaviva konkretne primere:

 • projektnega poučevanja
 • medpredmetnega povezovanja
 • uporabe veščin v razredu
 • uporabe umetniških predmetov v sozvočju z akademskimi
 • uporabe tehnik sproščanja
 • uporabe teorije izbire …

Da lahko novo znanje takoj prenesete med svoje učence, boste deležni tudi osebne izkušnje, kako s pomočjo umetnosti hkrati razvijamo odnose, prostorske predstave in akademska znanja.

Točke za napredovanje: 0,5 (6 ur spletnega seminarja je enakovrednih 8 uram seminarja v živo)

Cena: 48 eur

Kontakt: kristina.ferel@guest.arnes.si, 070/746-262
Prijave: KATALOG KATIS do 8.12 ali na e-mail kristina.ferel@guest.arnes.si
Program: PPU
Seminar: HOLISTIČNO POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI
Izvajalec: Kristina Ferel
Predavateljici: Nataša Lenarčič, Kristina Ferel

Več o webinarju >>

Webinar: Učitelj in učenec 21. stoletja – webinar, ki navdušuje, ponovno z vami

Petek, predvidoma januar 2022, 17h – 20h
Sobota, predvidoma januar 2022, 8h – 11h

Vsak učitelj spreminja svet. Pomagajte učence pripraviti na prihodnost s svojim poučevanjem.

Na webinarju vas čakajo:

 • konkretna predstavitev veščin in spretnosti, ki jih lahko razvijate pri svojih otrocih v skupini,
 • vaje in tehnike, kako poskrbeti zase, umiriti sebe ali skupino otrok,
 • načini, kako spodbuditi notranjo motivacijo pri učencih,
 • recepti za krepitev boljših odnosov in delovnega vzdušja v razredu …

Točke za napredovanje: 0,5 (6 ur spletnega seminarja je enakovrednih 8 uram seminarja v živo)

Cena: 48,00 eur
Kontakt: kristina.ferel@guest.arnes.si, 070/746-262
Prijave: KATALOG KATIS
Program: PPU
Seminar: UČITELJ IN UČENEC 21. STOLETJA
Izvajalec: Kristina Ferel
Predavateljici: Nataša Lenarčič, Kristina Ferel

Več o webinarju >>

prijavA NA REDNE WEBINARJE

Navodila za prijavo: kliknite na uro pod datumom termina in izpolnite obrazec, ki se odpre. Če potrebujete račun za pravno osebo, navedite podatke v dodatnem polju za izpis računa. Na e-poštni naslov boste prejeli potrditev termina ter naknadno tudi predračun. Plačilo je mogoče na transakcijski račun ali preko PayPal.

REDNI WebinarJI

Vsi webinarji potekajo v obliki delavnic, kjer so predstavljeni konkretni primeri iz razreda in življenja, podkrepljeni oziroma razloženi s teoretičnim znanjem pozitivne psihologije, mediacije, teorije izbire in nevrolingvističnega programiranja. Udeleženci so aktivno vključeni z izvajanjem posameznih vaj (da jih preko lastnega doživljanja lažje uporabijo in prenesejo v razred), s postavljanjem vprašanj in z možnostjo predstavitve svojega (morda do sedaj še neuspešno rešenega) primera.

Zaodrje vsakodnevne drame ali Kako postati učitelj, ki razume vedenje drugih

 • Kako lahko z razumevanjem drugih in sebe zaživim bolj lahkotno in brez občutka krivde?
 • Na vprašanje: »Zakaj si to naredil/a?« si znam odgovoriti.
 • A ni kulsko, ko otrokovo vedenje postane učiteljevo videnje?

Nov termin bo kmalu na voljo …

Odnosi v šoli

 • Kako lahko poskrbim zase?
 • So starši lahko tudi moji zavezniki?
 • Kako najdem stik tudi s tistimi, ki me ne slišijo?

Nov termin bo kmalu na voljo …

Učiteljeva samopodoba – konkretno delo na sebi

 • Kako mi znanje o različnih strategijah upravljanja s čustvi lahko prinese notranji mir, več samozavesti in trdnosti?
 • Kako zmanjšati stres na delovnem mestu?
 • Kako spremeniti svoje vzorce razmišljanja in delovanja s pomočjo NLP tehnike?

Nov termin bo kmalu na voljo …

Doživljanje flowa skozi projektno delo

 • Kako ustvariti občutek »flowa« v razredu?
 • Poučevanje me dela živega – projektno delo in medpredmetno sodelovanje (konkretni primeri)?

Nov termin bo kmalu na voljo …

Socializacijske veščine – za več empatije, samostojnosti, odgovornosti

 • Kako se pogovarjamo z učenci, ki izbirajo neprimerna vedenja?
 • S katerimi preprostimi triki naučimo otroka, da zamenja zanj neekološka vedenja?
 • Konkretni primeri dobre prakse

Nov termin bo kmalu na voljo …

Postopno učenje samozavedanja in samokontrole pri učencih razredne stopnje

Spoznajte tehnike umirjanja, enostavne načine dihanja, vaje za samokontrolo vedenja, poučne igre vlog, ki enostavno, hitro in preverjeno delujejo v razredu in ki vam bodo v pomoč, da bodo vaši učenci verjeli vase in znali ostati v stiku s seboj tudi takrat, ko vas ne bo v bližini.

Nov termin bo kmalu na voljo …