WebinarJI za učitelje

Namenjeno učiteljem, ki

 • imajo občutek, da so v službi preobremenjeni,
 • imajo občutek, da se včasih ne znajdejo v razredu,
 • si želijo boljši stik z učenci,
 • želijo spretneje komunicirati s starši,
 • želijo izboljšati dialog s sodelavci,
 • so na začetku svoje poklicne poti,
 • želijo bolj zaupati vase,
 • bi radi popestrili svoj pouk z drugačnimi metodami in načinom dela.

Na mojih srečanjih boste dobili:

 • konkretne ideje in predloge za delo z otroki v razredu,
 • dodatno znanje za zmanjšanje stresa na delovnem mestu,
 • strategije in znanja za iskanje vaše notranje moči in samozavesti,
 • vpogled v razumevanje otrokovega vedenja,
 • vpogled v razumevanje našega celostnega vedenja,
 • spoznanja, kako izboljšati odnose s sodelavci, vodstvom, starši …

Vsi webinarji bodo potekali v obliki delavnic, kjer bodo predstavljeni konkretni primeri iz razreda in življenja, podkrepljeni oziroma razloženi s teoretičnim znanjem pozitivne psihologije, mediacije, teorije izbire in nevrolingvističnega programiranja. Udeleženci bodo aktivno vključeni z izvajanjem posameznih vaj, ki jih bodo preko lastnega doživljanja lažje uporabili in prenesli v razred. Lahko bodo postavljali vprašanja in predstavili svoje (še ne uspešno rešene) primere.

Pričevanja udeležencev preteklih webinarjev:

Webinar: Formativno spremljanje od spoznavanja do ustvarjanja

Bi si želeli več lahkotnosti pri delu z vašimi otroki? Bi radi, da postanejo učenci bolj organizirani, odgovorni in znajo prevzeti šolsko delo v svoje roke? Si lahko zamislite sebe kot nekoga, ki samo opazuje učence in jim dovoli, da si na vprašanje: »Učiteljica, ali je to v redu?« odgovorijo sami?

Če ste si na katerokoli zastavljeno vprašanje odgovorili pritrdilno ali če se vam je ob njih pojavil dvom »To sploh ni mogoče!«, vas vabiva, da se nama pridružite na igrivem uvajanju formativnega spremljanja za prvo in drugo triado.

Celoten učni proces in metode dela boste spoznavali skozi tri različne webinarje. Vsak del je celota zase, se pa vsebine nadgrajujejo. Najbolj simpatično je dejstvo, da boste že takoj po udeležbi prvega dela komaj čakali, da se začnete z uvajanjem formativnega spremljanja v vašem razredu.

Cena: 219 €, za udeležence VIZ 172,83
Kontakt: kristina.ferel@guest.arnes.si, 070/746-262
Prijave: KATALOG KATIS
Program: PPU
Seminar: FORMATIVNO SPREMLJANJE: OD SPOZNAVANJA DO USTVARJANJA
Izvajalec: Kristina Ferel
Predavateljici: Nataša Lenarčič, Kristina Ferel

Datumi 1. izpeljave:

 • petek, 20. 10. 2023 (17h-20h) in sobota, 21. 10. 2023 (8h-11h)
 • petek, 17. 11. 2023 (17h-20h) in sobota,18. 11. 2023 (8h-11h)
 • petek, 8. 12. 2023 (17h-20h) in sobota, 9. 12. 2023 (8h-11h)

Datumi 2. izpeljave:

 • petek, 22. 3. 2023 (17h-20h) in sobota, 23. 3. 2023 (8h-11h)
 • petek, 5. 4. 2023 (17h-20h) in sobota, 6. 4. 2023 (8h-11h)
 • petek, 19. 4. 2023 (17h-20h) in sobota, 20. 4. 2023 (8h-11h)

Več o webinarju in prijava >>

Webinar: Formativno spremljanje – Moja praksa zate, tvoja praksa zame

Že uporabljate formativno spremljanje? Bi si želeli pridobiti še kakšen konkreten primer zase ali pa morda podeliti kakšno svojo izkušnjo? Veste, dokazano je, da je učinek učenja največji takrat, ko učimo druge. To pomeni, da lahko s svojo predstavitvijo primera najprej obogatite sebe, nato še druge.

Vabljeni na webinar, kjer je malo teorije podprto z veliko prakse.

Cilj: Udeleženci delijo primere prakse formativnega spremljanja.

Cena: 42 €, za udeležence VIZ: 26,14 €
Kontakt: kristina.ferel@guest.arnes.si, 070/746-262
Prijave: KATALOG KATIS
Program: PPU
Seminar: FORMATIVNO SPREMLJANJE – MOJA PRAKSA ZATE, TVOJA PRAKSA ZAME
Izvajalec: Kristina Ferel
Predavateljici: Nataša Lenarčič, Kristina Ferel

Datumi izpeljav: sreda, 8. 5. 2024 (17h-20h) in četrtek, 9. 5. 2024 (8h-11h)

Več o webinarju in prijava >>

Webinar: Triki v učiteljevem žepu

Izvedba: preko spleta
petek, 13. 10. 2023 (17h-20h) in sobota, 14. 10. 2023 (8h-11h)
Cena: 72 €, za udeležence VIZ 56,61 €
Kontakt: kristina.ferel@guest.arnes.si, 070/746-262
Prijave: KATALOG KATIS
Program: PPU
Seminar: TRIKI V UČITELJEVEM ŽEPU
Izvajalec: Kristina Ferel
Predavateljici: Nataša Lenarčič, Kristina Ferel

Webinar: Učitelj v šoli 21. stoletja

Vsak učitelj spreminja svet. Pomagajte učence pripraviti na prihodnost s svojim poučevanjem.

Na webinarju vas čakajo:

 • konkretna predstavitev veščin in spretnosti, ki jih lahko razvijate pri svojih otrocih v skupini,
 • vaje in tehnike, kako poskrbeti zase, umiriti sebe ali skupino otrok,
 • načini, kako spodbuditi notranjo motivacijo pri učencih,
 • recepti za krepitev boljših odnosov in delovnega vzdušja v razredu …

Cena: 72 €
Kontakt: kristina.ferel@guest.arnes.si, 070/746-262
Prijave: KATALOG KATIS
Program: PPU
Seminar: UČITELJ V ŠOLI 21. STOLETJA
Izvajalec: Kristina Ferel
Predavateljici: Nataša Lenarčič, Kristina Ferel

Datuma 1. izpeljave: petek, 10. 11. 2023 (17h-20h) in sobota, 11. 11. 2023 (8h-11h)
Datuma 2. izpeljave: petek, 12. 4. 2024 (17h-20h) in sobota, 13. 4. 2024 (8h-11h)

Več o webinarju in prijava >>

Seminar: Holistično poučevanje na razredni stopnji

Poučevanje v ritmu življenja, ne le izpolnjevanje učnega načrta!!!

V obliki posnetkov vam predstaviva konkretne primere:

 • projektnega poučevanja
 • medpredmetnega povezovanja
 • uporabe veščin v razredu
 • uporabe umetniških predmetov v sozvočju z akademskimi
 • uporabe tehnik sproščanja
 • uporabe teorije izbire …

Da lahko novo znanje takoj prenesete med svoje učence, boste deležni tudi osebne izkušnje, kako s pomočjo umetnosti hkrati razvijamo odnose, prostorske predstave in akademska znanja.

Cena: 72 €, za udeležence VIZ 56,84 €
Kontakt: kristina.ferel@guest.arnes.si, 070/746-262
Prijave: KATALOG KATIS
Program: PPU
Seminar: HOLISTIČNI POUK NA RAZREDNI STOPNJI
Izvajalec: Kristina Ferel
Predavateljici: Nataša Lenarčič, Kristina Ferel

Datum izpeljave: sobota, 2. 12. 2023 (izvedba v živo: Domžale)

Več o webinarju in prijava >>

prijavA NA REDNE WEBINARJE

Navodila za prijavo: kliknite na uro pod datumom termina in izpolnite obrazec, ki se odpre. Če potrebujete račun za pravno osebo, navedite podatke v dodatnem polju za izpis računa. Na e-poštni naslov boste prejeli potrditev termina ter naknadno tudi predračun. Plačilo je mogoče na transakcijski račun ali preko PayPal.

REDNI WebinarJI

Vsi webinarji potekajo v obliki delavnic, kjer so predstavljeni konkretni primeri iz razreda in življenja, podkrepljeni oziroma razloženi s teoretičnim znanjem pozitivne psihologije, mediacije, teorije izbire in nevrolingvističnega programiranja. Udeleženci so aktivno vključeni z izvajanjem posameznih vaj (da jih preko lastnega doživljanja lažje uporabijo in prenesejo v razred), s postavljanjem vprašanj in z možnostjo predstavitve svojega (morda do sedaj še neuspešno rešenega) primera.

Zaodrje vsakodnevne drame ali Kako postati učitelj, ki razume vedenje drugih

 • Kako lahko z razumevanjem drugih in sebe zaživim bolj lahkotno in brez občutka krivde?
 • Na vprašanje: »Zakaj si to naredil/a?« si znam odgovoriti.
 • A ni kulsko, ko otrokovo vedenje postane učiteljevo videnje?

Nov termin bo kmalu na voljo …

Odnosi v šoli

 • Kako lahko poskrbim zase?
 • So starši lahko tudi moji zavezniki?
 • Kako najdem stik tudi s tistimi, ki me ne slišijo?

Nov termin bo kmalu na voljo …

Učiteljeva samopodoba – konkretno delo na sebi

 • Kako mi znanje o različnih strategijah upravljanja s čustvi lahko prinese notranji mir, več samozavesti in trdnosti?
 • Kako zmanjšati stres na delovnem mestu?
 • Kako spremeniti svoje vzorce razmišljanja in delovanja s pomočjo NLP tehnike?

Nov termin bo kmalu na voljo …

Doživljanje flowa skozi projektno delo

 • Kako ustvariti občutek »flowa« v razredu?
 • Poučevanje me dela živega – projektno delo in medpredmetno sodelovanje (konkretni primeri)?

Nov termin bo kmalu na voljo …

Socializacijske veščine – za več empatije, samostojnosti, odgovornosti

 • Kako se pogovarjamo z učenci, ki izbirajo neprimerna vedenja?
 • S katerimi preprostimi triki naučimo otroka, da zamenja zanj neekološka vedenja?
 • Konkretni primeri dobre prakse

Nov termin bo kmalu na voljo …

Postopno učenje samozavedanja in samokontrole pri učencih razredne stopnje

Spoznajte tehnike umirjanja, enostavne načine dihanja, vaje za samokontrolo vedenja, poučne igre vlog, ki enostavno, hitro in preverjeno delujejo v razredu in ki vam bodo v pomoč, da bodo vaši učenci verjeli vase in znali ostati v stiku s seboj tudi takrat, ko vas ne bo v bližini.

Nov termin bo kmalu na voljo …