Formativno spremljanje – Moja praksa zate, tvoja praksa zame

Formativno spremljanje – Moja praksa zate, tvoja praksa zame

Že uporabljate formativno spremljanje? Bi si želeli pridobiti še kakšen konkreten primer zase ali pa morda podeliti kakšno svojo izkušnjo? Veste, dokazano je, da je učinek učenja največji takrat, ko učimo druge. To pomeni, da lahko s svojo predstavitvijo primera najprej obogatite sebe, nato še druge.

Vabljeni na webinar, kjer je malo teorije podprto z veliko prakse.

Cilj: Udeleženci delijo primere prakse formativnega spremljanja.

Cena: 42 €, za udeležence VIZ: 26,14 €
Kontakt: kristina.ferel@guest.arnes.si, 070/746-262
Prijave: KATALOG KATIS
Program: PPU
Seminar: FORMATIVNO SPREMLJANJE – MOJA PRAKSA ZATE, TVOJA PRAKSA ZAME
Izvajalec: Kristina Ferel
Predavateljici: Nataša Lenarčič, Kristina Ferel

Datumi izpeljav: sreda, 8. 5. 2024 (17h-20h) in četrtek, 9. 5. 2024 (8h-11h)

Teme:

Hiter pregled procesa formativnega spremljanja – predavanje: Kristina Ferel 

Uvajanje FS v pouk pri različnih predmetih – predavanje: Nataša Lenarčič 

Učno brezno in učna pot – delavnica: Nataša Lenarčič 

Veščine pri pouku s formativnim spremljanjem – delavnica: Kristina Ferel 

Predstavitev praktičnih primerov z RS – delavnica: Nataša Lenarčič 

Predstavitev praktičnih primerov s PS in višjih stopenj – delavnica: Kristina Ferel